De meest gestelde vragen

Voor wie is de Bewaar Coach ontwikkeld?

De Bewaar Coach is er voor alle aardappeltelers die lang willen bewaren.

Hoe zorgt de Bewaarcoach voor een optimaal bewaarresultaat?

De Bewaar Coach richt zich niet op een gestandaardiseerde inzet van kiemremmingsmiddelen, maar op een optimaal bewaarresultaat met een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij focust de Bewaar Coach op de algehele kwaliteit van de bewaring, waarbij naast kiemremming ook indroging en versuikering geminimaliseerd wordt.

Het bewaaradvies van de Bewaar Coach resulteert in een (mogelijke) besparing door een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. U krijgt volledig inzicht in uw bewaring en kan hierdoor veel besparen en verbeteren. Vaak al met een paar simpele ingrepen. En nog belangrijker is dat u een betere verkoopopbrengst kunt realiseren.

Wat kost de Bewaar Coach?

De Bewaar Coach levert elke teler een traject op maat. De kosten zijn daardoor vooraf niet te benoemen. De winst zit in een (mogelijke) besparing op kiemremmingsmiddelen en een betere verkoopopbrengst. Die winst is altijd groter dan de kostprijs van de Bewaar Coach.

Welke innovaties worden aan de Bewaar Coach toegevoegd?

Agrifirm blijft innoveren. Op dit moment testen we continue dataverzameling met een zogeheten ‘blauwe pieper’ tijdens de bewaring. De sensor, in de vorm van een aardappel, meet onder meer de temperatuur, vocht- en CO2-gehalte tijdens de bewaring. Deze nieuwe methoden en het benchmarken van gegevens zorgt ervoor dat de Bewaar Coach steeds waardevoller wordt.

Hoe kan ik verduurzamen met de Bewaar Coach?

Aardappelen langdurig bewaren met inzet van minimale middelen is natuurlijk ook van groot belang voor het milieu. De Bewaar Coach steekt in op een bewaring die zo natuurlijk mogelijk is en dus resulteert in een minimale milieu impact. Ook zorgt een optimale bewaring voor minder waste. Naast de enorme kostenbesparing voor de teler is dit een belangrijke stap naar een duurzame teelt.