Aardappels zo lang mogelijk bewaren op de hoogst haalbare kwaliteit

1. Focus op hogere opbrengst

2. Gewichtsbehoud / minimaal vochtverlies

3. Best mogelijke kwaliteit bij uitschuren

4. Efficiënte inzet van middelen

Meld je aan

De Aardappel Bewaar Coach helpt jou om aardappelen optimaal te bewaren.  Zo schuur jij de hoogst haalbare kwaliteit uit en bespaar je kiemremmingsmiddelen. Dat leidt tot een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst tegen zo laag mogelijke kosten.

De Bewaar Coach analyseert de kwaliteit van de ingeschuurde aardappelen en adviseert je over het drogingsproces, terugkoelen, de bewaartemperatuur en de toepassing van kiemremmingsmiddelen. We sturen op het minimaliseren van gewichtsverlies en een (mogelijke) besparing op de inzet van middelen.

De Bewaar Coach streeft naar een bewaring met een minimale milieu-impact. Een kostenbesparing op middelen voor jou én een belangrijke stap naar een duurzame teelt.

De Aardappel Bewaar Coach is een traject op maat. Gedurende de bewaring verzamelen data met betrekking tot o.a. de temperatuur, het vocht- en CO2-gehalte. Door deze gegevens continu te analyseren en te vergelijken, kunnen we uitkomsten voorspellen en samen sturen op het beste resultaat.

Meld je aan

De Bewaar Coach. Slim denken. slim lang bewaren.